Tiết 45 Đại số 9: Ôn tập chương III( tiếp theo)

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SGK
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:22' 07-01-2008
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 286
Số lượt thích: 0 người

trang bìa: Tiết 45:Ôn tập chương III (tiếp theo) Đại số 9
Tiết 45 ÔN TẬP CHƯƠNG III Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN ĐÀ NẴNG Trắc nghiệm1: Trắc nghiệm 1
Cặp số ( 1;3 ) là nghiệm của phương trình nào sau đây?
3x - 2y = 3
3x - y = 0
0x + 4y = 4
0x - 3y = 9
Trắc nghiệm 2 : Trắc nghiệm 2
Cho phương trình 2x - y = 2 (1). Phương trình nào sau đây có thể kết hợp với (1) để được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm?
2y = 2x - 2
y = 1 + x
2y = 2 - 2x
y = 2x - 2
Trắc nghiệm 3: Trắc nghiệm 3
Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình:
a. (5;-1)
b. (1;-2)
c. (5;1)
d. (10;-4)
Trắc nghiệm 4: Trắc nghiệm 4
Hệ phương trình vô nghiệm khi:
a. m=1
b. m=1 ; m=1,5
c. m=1,5
d. m=2
Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Tuổi hai anh em cộng lại bằng 26 .Trước đây 4 năm tuổi anh gấp đôi tuổi em. Tính tuổi mỗi người hiện nay Gọi x là tuổi của anh hiện nay. Gọi y là tuổi của em hiện nay. (4 Gọi thời gian hoàn thành công việc của đội I, II là x, y (ngày) (x, y > 0). Thời gian làm thêm của đội II là 12 – 8 = 4 ngày, chiếm công việc trong thời gian 3,5 ngày với năng suất gấp đôi nên đội II làm công việc trong thời gian 7 ngày với năng suất như cũ. Ta có hệ: Giải hệ phương trình ta được: Vậy:Thời gian đội I; đội II làm một mình xong công việc theo thứ tự là 28 ngày; 21 ngày Bài tập về nhà::
Ba canô cùng rời bến sông A một lúc để đến bên B. Canô thứ hai mỗi giờ đi kém canô thứ nhất 3km nhưng hơn canô thứ ba là 3km nên đến bến B sau canô thứ nhất 2 giờ, nhưng trước canô thứ ba là 3 giờ. Tính chiều dài quãng sông AB.