giao lưu

Em chào cô ạ! Tình cờ em vào được trang Wab của cô, trang Wab của cô thật hay. Em chúc cô thật nhiều sức khỏe!...

Giải Toán 8!

Bài 5: Cho a là số gồm 2n chữ số 1, b là số gồm n+1 chữ số 1, c là số gồm n chữ số 6. Chứng minh rằng a+b+c+8 là số chính phương ...

CÙNG GIẢI TOÁN NÀO!

3779842 BÀI TẬP DÀNH CHO LỚP 6 : *Bài 1: Ba xe lam cùng xuất phát lúc 7 giờ ở cùng một bến xe để chở khách đi 3 nơi khác nhau. Xe 1 quay về sau 25 phút, nghỉ lại 5 phút, rồi tiếp tục đi. Xe 2 quay về sau 35 phút, nghỉ lại 10 phút, rồi tiếp tục đi. Xe 3 quay...

Bài toán

Bài 1: Trai lỡ lứa 5 đứa một đồng, Gái chưa chồng, 5 đồng một đứa, Con nít nằm ngửa, 2 đứa 5 đồng. Tôi giờ có tấm giấy “cents” (100 đồng). Muốn mua trăm đứa, chia “đồng” ra sao? Bài 2 Trăm con trâu, ăn trăm bó cỏ Trâu đứng ăn 5 Trâu nằm ăn 3 Trâu già 3 con ăn một bó Bài hai phương trình ba ẩn số Những mong ai, tìm hộ mỗi nhóm trâu. ...

giai bai 6, 8

ta có tích 4 số tự nhiên liên tiếp cần tìm là 93024 vì 93024 ko có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 suy ra ko có số nào trong đó chứa chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 ta có: 10.10.10.10=10000 (1000093024) suy ra các số tự nhiên liên tiếp nhỏ hơn 20 mà trong 4 số tự nhiên liên tiếp không có số nào có chữ số tận cùng bằng 0 hoặc 5...

bài giải toán 6, bài 6

3725616 Ta có: 93024=1719 =3291719 Ta thấy 17 và 19 là hai số lẻ liên tiếp, vậy hai số chẵn liên tiếp nhau liền kề hai số lẻ trên là: 329=1629=1618 Vậy bốn số tự nhiên liên tiếp đó là: 16,17,18,19. ...

Giải bài 6,7,8

Bài 6 Ta có 15.15.15.15 = 50 625 Mà 50 625 < 93 024 nên 4 số đó đều lớn hơn 15 20.20.20.20 = 160 000 Mà 160 000 > 93024 nên 4 số đó đều nhỏ hơn 20 Vì 4 số đó khác nhau và nằm trong phạm vi từ 15 --> 20 nên ta có: 16.17.18.19 = 93024 ( đúng ) Vậy 4 số phải tìm là 16,17,18,19 Bài 7/a Ta thấy 2 số HỌCVUI và VUIHỌC có tổng các...

CÙNG GIẢI TOÁN NÀO!: Đề toán mới: Bài 6 đến bài 17- Giải bài 9 và 10 lớp 7,bài 15,16 lớp 9

1676426 ĐỀ BÀI MỚI: Lớp 6 Bài 6: Tích của 4 số tự nhiên liên tiếp bằng 93 024. Tìm 4 số đó. Bài 7: Chứng minh rằng không thể thay các chữ bằng các chữ số để có đẳng thức đúng: a) HỌC VUI- VUI HỌC = 2009 (1) b) TOÁN + LÍ + SỬ + VẼ = 2011 (2) Bài 8: Tìm số tự nhiên n có 4 chữ số sao cho chia n...

Giải bài toán 6, bài 7a

Bài 7: a. HỌC VUI - VUI HỌC = 2009 HỌC VUI = VUI HỌC + 2009 100HỌC + VUI = 100VUI + HỌC + 2009 99HỌC = 99VUI + 2009 99 (HỌC - VUI) = 2009 HỌC - VUI = 2009 / 99 Vì HỌC và VUI là những số tự nhiên 2009 / 99 là số tự nhiên. Mà 2009 không chia hết cho 99 nên 2009 / 99 không phải là số tự nhiên. Do đó, không thể thay những chữ cái đó...

bài giải toán 6, bài 8

Ta có: 131x+112=132y+98 Do đó:131x+131y+y-14 (y-14)chia hết cho 131 nên y=131k+14 (kN) n=132(131k+14)+98=132131k+1946 Do n có 4 chữ số nên k=0 Vậy: n=1946...

BÀI TOÁN DỰNG HÌNH CỦA APOLLONIUS

2903898 Apollonius là nhà toán học cổ Hy Lạpở thế kỷ thứ III trước công nguyên. Bài toán. Dựng đường tròn nội tiếp 3 đường tròn cho trước. Để giải được bài toán tổng quát này Apollonius đã xét trong những trường hợp riêng sau: 1) Dựng đường tròn qua 3 điểm cho trước. 2) Dựng đường tròn tiếp xúc với 3 đường thẳng cho trước. 3) Dựng đường tròn qua 1 điểm và tiếp xúc...

Giải bài 15;16 lớp 9

1929965 Bài 15: Tính A= GIẢI: A= =$$sqrt{1+2{sqrt{1+2{sqrt{(sqrt{2}+1)^2}}$$ =$$sqrt{1+2{sqrt{1+2(sqrt{2}+1)}}$$ = $$sqrt{1+2{sqrt{1+2sqrt{2}+2}}$$ = $$sqrt{1+2{sqrt{(sqrt{2}+1)^2}}$$ = $$sqrt{1+2(sqrt{2}+1)}}$$ =$$ sqrt{1+2sqrt{2}+2}$$ = $$sqrt{(1+sqrt{2})^2}}$$ =$$1+sqrt{2}$$ Bài 16: Cho phương trình x2 – 2(m+1)x +m+3 =0 a) Xác định m để phương trình có nghiệm. b) Trong trường hợp phương trình có 2 nghiệm; hãy tìm một hệ thức giữa...

Giải bài 16

1924023 Với phương trình ta có a)Để phương trình có nghiệm thì , ta có: Ta có m-1>=0 và m+2>=0 hoặc m-1...

CÙNG GIẢI TOÁN NÀO!: Giải bài toán 9 và 10 của lớp 7

1668792 Bài 9: Cho tỉ lệ thức:. Biết rằng: xy =90. Tính x và y Ta có:==k => x=2k y=5k Ta lại có: xy=90=2k.5k=10. => =90:10=9== =>k=3 hoặc k=-3 Nếu k=3 thì: x=2.3=6 y=5.3=15 Nếu k=-3 x=2.-3=-6 y=5.-3=-15 Vậy (x;y) cần tìm là:(6;15);(-6;-15) Bài 10: = Ta có:= =>-=0 -.=0 .[1-]=0 =>=0 2x-1=0 2x=0+1=1 x= Hoặc 1-=0 =1-0=1 2x-1=1 hoặc 2x-1=-1 Nếu 2x-1=1 2x=1+1=2 x=2:2=1 Nếu 2x-1=-1 2x=-1+1=0 x=0:2=0 Vậy x cần tìm là {;0;1}...

CÙNG GIẢI TOÁN NÀO!: Giải bài toán3 và đề toán mới: Bài 6 đến bài 17

1666468 Bài 3: Chứng minh rằng trong mọi tam giác ABC nhọn với H là trực tâm và S là diện tích ta đều có : a) AB2+ HC2 = BC2+ HA2 = CA2+ HB2 b) AB.HC + BC.HA + CA.HB = 4S ...

CÙNG GIẢI TOÁN NÀO!: Giải bài toán 4

1581127 Bài 4: Trong một lớp học, tất cả nữ sinh đều tham gia các nhóm học nữ công gồm: thêu, làm hoa, làm bánh. Biết rằng có 7 bạn học thêu, 6 bạn học làm hoa, 5 bạn học làm bánh, 4 bạn vừa học thêu vừa học làm hoa, 3 bạn vừa học thêu vừa học làm bánh, 2 bạn vừa học làm hoa vừa học làm bánh, 1 bạn học cả ba nhóm. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu nữ sinh? ...

Cùng giải Toán nào! : Giải bài toán số 5

1417390 Bài 5: Trong một lớp chuyên toán có 40 học sinh. Trong một kì kiểm tra chất lượng về môn toán chỉ có một em đạt điểm tối đa là 10 và một em đạt điểm 4, các em khác đạt từ 5 điểm trở lên. Chứng minh rằng trong lớp ít nhất cũng có 8 em có số điểm như nhau, biết rằng điểm số của các em là các số nguyên ...

Giải bài toán số 5

1405624 Bài 5: Trong một lớp chuyên toán có 40 học sinh. Trong một kì kiểm tra chất lượng về môn toán chỉ có một em đạt điểm tối đa là 10 và một em đạt điểm 4, các em khác đạt từ 5 điểm trở lên. Chứng minh rằng trong lớp ít nhất cũng có 8 em có số điểm như nhau, biết rằng điểm số của các em là các số nguyên ...