Tặng Cô bài toán hay !

Cho góc nhọn xOy ; trên tia Ox lấy 2 điểm A,B ; trên tia Oy lấy 2 điểm C,D sao cho OA khác OC và AB=CD.Gọi I,J lần lượt là trung điểm của AC ,BD ; chứng minh rằng IJ song song với phân giác góc xOy....

Cắt ghép hình

Cho hình chữ thập. Hãy cắt bằng 2 nhát sao cho có thể ghép các mảnh thu được thành hình chữ nhật mà chiều dài gấp đôi chiều rộng. Cắt rồi ghép như hình sau: ...

Cắt ghép hình

Cho hình chữ thập. Hãy cắt bằng 2 nhát sao cho có thể ghép các mảnh thu được thành hình chữ nhật mà chiều dài gấp đôi chiều rộng. ...