Chào năm học mới 2013 -2014

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân thiết kế từ tư liệu trên internet
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:03' 04-09-2013
Dung lượng: 125.2 KB
Số lượt tải: 28
Mô tả:
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Chào năm học mới 2013- 2014!

Code: <embed src=

"http://d.violet.vn/uploads/resources/630/mua_thu_khai_truong.swf"

type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"

allowscriptaccess="never" width="530" height="350">

 
Gửi ý kiến