Trích màn đồng diễn nghệ thuật với chủ đề “Đà Nẵng - bản anh hùng ca”

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:15' 30-03-2010
Dung lượng: 564.8 KB
Số lượt tải: 8
Mô tả: Trích màn đồng diễn nghệ thuật với chủ đề “Đà Nẵng - bản anh hùng ca”trong lẽ kỷ niệm 35 năm giải phóng Đà Nẵng
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến