We Wish You A Merry Christmas

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân thực hiện từ tư liệu trên internet
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:24' 23-12-2011
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 45
Mô tả:

 

 

      We Wish You A Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas; 
We wish you a Merry Christmas; 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 
Good tidings we bring to you and your kin; 
Good tidings for Christmas and a Happy New Year. 

Oh, bring us a figgy pudding; 
Oh, bring us a figgy pudding; 
Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer
We won't go until we get some; 
We won't go until we get some; 
We won't go until we get some, so bring some out here

We wish you a Merry Christmas; 
We wish you a Merry Christmas; 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến