Gốc > Cùng giải Toán nào! >

CÙNG GIẢI TOÁN NÀO!

 pi35871

                       BÀI TẬP DÀNH CHO LỚP 6 : 

 

  • Bài 1: Ba xe lam cùng xuất phát  lúc 7 giờ ở cùng một bến xe để chở khách đi 3 nơi khác nhau. Xe 1 quay về sau 25 phút, nghỉ lại 5 phút, rồi tiếp tục đi. Xe 2 quay về sau 35 phút, nghỉ lại 10 phút, rồi tiếp tục đi. Xe 3 quay về sau 55 phút, nghỉ lại 5 phút, rồi tiếp tục đi. Hỏi trong buổi sáng cùng ngày, vào lúc mấy giờ, ba xe lại xuất phát cùng một lúc ở bến xe?                                
  •  Bài 2: Cùng một lúc An đi từ A đến B còn Bình đi từ B về đến A. Hai bạn gặp nhau tại C cách A là 2 km rồi họ tiếp tục đi. An đi đến B rồi quay lại A ngay, còn Bình đến A rồi cũng trở về ngay. Hai bạn gặp nhau lần thứ hai tại D cách B là 1 km.Tính quãng đường AB.Trong hai bạn An và Bình ai đi nhanh hơn?   (C và D nằm giữa A và B) 
                        BÀI TẬP DÀNH CHO LỚP 7 : 
  • Bài 3: Chứng minh rằng phương trình  x2- 2y = 2005 không có nghiệm nguyên
  • Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại A có góc A bằng 200. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho AD = BC.Tính góc BCD

     

                     BÀI TẬP DÀNH CHO LỚP 8 : 
  • Bài 5: Cho a là số gồm 2n chữ số 1, b là số gồm n+1 chữ số 1, c là số gồm n chữ số 6. Chứng minh rằng a+b+c+8 là số chính phương 
  • Bài 6: Cho tam giác ABC, trọng tâm G và đường thẳng d nằm ngoài tam giác đó. Gọi M, N, P, H thứ tự là hình chiếu của A, B, C, G trên d.Tìm mối liên hệ giữa AM+BN+CP với GH

                 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 13:02 17/08/2010
Số lượt xem: 5481
Số lượt thích: 1 người (Chu Ngan)
Avatar
Mời các em giải toán nhé!
No_avatar
Thưa cô cho em hỏi, đề bài mới nhất của lớp 6 lên lớp 7 trong "Cùng giải Toán nào" là ở mục thứ mấy?
Avatar

Bài 1

Xe thứ nhất mỗi lượt cả đi lẫn về và nghỉ là hết 30 phút.

Xe thứ hai mỗi lượt cả đi lẫn về và nghỉ là hết 45 phút.

Xe thứ ba mỗi lượt cả đi lẫn về và nghỉ là hết 60 phút.

B(30)={0;30;60;90;120;150;180;...}

B(45)={0;45;90;135;180;...}

B(60)={60;120;180;...)

Vậy cả ba xe sẽ gặp lại nhau cùng một lúc trong 180 phút (3 tiếng).

Nên thời gian cả ba sẽ cùng gặp lại nhau vào lúc 10 giờ.

Avatar

Bài 2:

Vì tam giác này cân tại A nên hai góc B và C bằng nhau.

Ta có : góc A + góc B + góc C = 180 độ

=> góc B + góc C = 180 độ - 20 độ = 160 độ.

=> góc B = góc C = 160 độ : 2 = 80 độ.

Vậy góc BCD bằng 80 độ.

Avatar
Tính góc BCD chứ không phải tính góc BCA Hải Đăng à
Avatar
HS cô Vân Ham toán như thế này GV cũng thấy yêu nghề hơn!
Avatar
em giải ra bài hình 7 rồi nhưng không biết cách vẽ hình để post lên đây nên mong cô và mọi người thông cảm Bối rối 
Avatar

Tam giác ABC cân tại A nên góc B = góc C = 80 độ ( bạn Đăng đã cm )

Trong 1 nửa mp bờ BC vẽ tam giác đều BCN ( N nằm trong tam giác ABC )

Lúc đó ta được AD=BC=CN

Tam giác NAB và tam giác NAC có

BN=CN (vì tam giác BCN đều )

NA chung

AB=AC ( vì tam giác ABC cân )

Do đó tam giác NAB = tam giác NAC (c.c.c)

=> góc NAB = góc NAC

Mà góc NAB + góc NAC = góc BAC = 20 độ

=> góc NAB = góc NAC = 20 độ : 2 = 10 độ

Góc ABN = góc ACN = 80 độ - 60 độ = 20 độ

Xét tam giác CAD và tam giác ACN có

AD = CN (cmt)

góc CAD = góc ACN (=20 độ)

AC chung

Do đó tam giác CAD = tam giác ACN  (c.g.c)

=> góc DCA = góc NAC

Mà góc NAC = 10 độ (cmt)

=> DCA = 10 độ

Ta có: góc BCD + góc DCA = góc ACB

=> góc BCD = góc ACB - góc DCA 

=> góc BCD = 80 độ - 10 độ = 70 độ

Avatar
Chào Nam, em có tinh thần ham học Toán thật đáng khen, hôm nào giờ ra chơi em vào phòng  CNTT để cô hướng dẫn em và một số bạn nữa về cách vẽ hình và đánh Latex để đưa bài lên mạng nhé!
Avatar
khi nào vậy cô Cười
 
Gửi ý kiến