Gốc > Nối vòng tay bạn bè >

Liên kết bạn bè 12


 1. Cô    Nguyễn Thị Tuyết  http://violet.vn/Ayligiobachtuyet/ 
 2. SV    Trần Đức Anh http://violet.vn/ducanh11cdth02/
 3. Thầy Phạm Công Thắng http://violet.vn/congthang67/
 4. Thầy Nguyễn Văn Hoàng http://nvhoangdp.violet.vn/
 5. Cô     Trần Thị Diệu Huyền http://violet.vn/dhuyen2411/
 6. ThS.  Nguyễn Thị Kim Hương  http://violet.vn/Kimhuong1181/
 7. Thầy  Minh Trung http://ngu-van.violet.vn/
 8. SV     Đào Trung Hiếu  http://violet.vn/tailieuthuysan/
 9. Cô     Đặng Thị Hoàng Phương  http://violet.vn/ThuyC2HP/
 10. Cô     Phạm Bích Ngọc  http://violet.vn/bichngoc_1970/
 11. Thầy Nguyễn Sỹ Văn  http://violet.vn/vanthu1977/
 12. Thầy Nguyễn Phú Thịnh  http://violet.vn/phuthinh71/
 13. Cô     Trương Thị Nguyệt http://violet.vn/trangkhuyet28/
 14. Cô    Hoàng Ngọc Phương Nhi  http://violet.vn/phuongnhihv88/
 15. Thầy Trần Văn Hòa  http://violet.vn/hoath2/
 16. Thầy  Trần Duy Phương http://violet.vn/hienphuong7830/
 17. Thầy  Nguyễn Văn Tuyên http://violet.vn/tuyencoi70/
 18. SV     Hoàng Thái Sơn http://violet.vn/royalsok/
 19. Cô     Nguyễn Thị Lam Phương http://violet.vn/thuyphu2612/
 20. Cô     Đỗ Huyền Linh  http://violet.vn/muongbi2011/
 21. Cô     Phan Thị Liên http://violet.vn/lienphan67/
 22. Thầy Phan Ngọc Hoàng  http://violet.vn/lop9a2012/
 23. Thầy Nguyễn Đình Lựu http://violet.vn/dinhluutk/
 24. Cô     Nguyễn Thị Thanh Thuỷ http://violet.vn/hoaanhdao0603082010/
 25. Thầy Nguyễn Đình Sanh http://violet.vn/ngudivisachi/
 26. Cô     Nguyễn Thị Thanh Hiền http://violet.vn/hien011071/
 27. Thầy Hoàng Thanh Sơn http://violet.vn/guitarpro79/
 28. Thầy Nguyễn Văn Quang  http://violet.vn/nvquang1985
 29. Thầy Lê Đức Thịnh   http://violet.vn/Dialiductrong/ 
 30.  Cô    Nguyễn Thị Ánh Hồng  http://violet.vn/hong_ngoc2010/
 31. Thầy  Tào Xuân Bình http://violet.vn/th-doctin-hanoi
 32. Thầy  Lê Hồng Phúc  http://violet.vn/lehongphuc782000/
 33. Cô     Tướng Thị Ngọc  http://violet.vn/ngoctt2011/
 34. Thầy  Trần Anh Tuấn   http://violet.vn/tuananhtran1961/
 35. Cô     Đặng Thị Ngọc Xuyến  http://violet.vn/xuyenksdt/
 36. Thầy  Tạ Nhật Tiến  http://violet.vn/tanhattien2708/
 37. Thầy   Trần Xuân Hồng   http://violet.vn/Xuanhong57tl/
 38. Cô      Trần Thị Quế   http://violet.vn/kitty-meothienthan/
 39. Thầy  Nguyễn Chí Thành  http://violet.vn/thanhchinglg/
 40. Thầy  Đặng Xuân Giang   http://violet.vn/giangxsb/
 41. Cô      Hoàng Thị Mỹ Hạnh   http://violet.vn/hoanghanh278/
 42. Thầy  Lê Anh Văn   http://violet.vn/vanvan777/
 43. Thầy  Thế Mạnh http://violet.vn/themanhmanh/
 44. Thầy Lien Quang Thinh http://thinh1003.violet.vn/
 45. Thầy Nguyễn Văn Liệu http://nguyenvanlieu21.violet.vn/
 46. Thầy Đàm Đại  http://damdaibk78.violet.vn/
 47. Thầy Phạm Quốc Huy  http://violet.vn/quochuyhtk/
 48. Thầy Phùng Ngọc Chương  http://violet.vn/LOP_A1K2010_2010/
 49. Cô    Hồ Việt An http://violet.vn/syaoran1510/
 50. Thầy  Đỗ Ngọc Đáp  http://violet.vn/denvoitoi_dodap1909/
 51. Cô     Nguyễn Thị Nga  http://violet.vn/nga270579/
 52. Thầy  Phan Hữu Tùng http://violet.vn/tungps/
 53. Thầy  Đặng Hoàng http://violet.vn/danghoang338/
 54. Cô     Cao Thị Bắc http://violet.vn/hong36/
 55. Cô     Nguyễn Thị Hồng Thúy  http://violet.vn/hongthuyst79/
 56. Thầy  Phan Văn Việt  http://phanvietmt.violet.vn/
 57. Thầy  Lê Văn Nam http://violet.vn/phuongnamcl2/
 58. Thầy  Phan Thanh Lam  http://violet.vn/thanhlam72/
 59. Cô     Trần Thị Thúy Hằng http://violet.vn/baodan1/
 60. Thầy Phan Khắc Tuấn  http://violet.vn/phantuantc/
 61. Thầy Hà Văn Xuân  http://violet.vn/vanxuanha/ 
 62. Thầy  Phạm Lương Thiện http://violet.vn/quangthien90/
 63. Cô     Lê Thị Thảo http://violet.vn/lthaolg/
 64. Thây Đoàn Ngọc Vũ http://violet.vn/VUTHOA1979/
 65. Cô     Nguyễn Quỳnh Duyên  http://tamnhu08.violet.vn/
 66. Cô     Ngô Thị Thùy Dương  http://violet.vn/ngothithuyduong/
 67. Thầy  Huỳnh Quang Vũ  http://huynhvumt.violet.vn/
 68. Thầy  Văn Công Hòa  http://violet.vn/hoanhay102/
 69. Thầy  Nguyễn Bá Mạnh  http://violet.vn/bamanh26041985/
 70. Thầy  Nguyễn Phước Trang  http://violet.vn/phuoctrang78/
 71. Cô     Nguyễn Lê Tường Vi http://violet.vn/tuongviek/
 72. Cô     Hồ Thị Tuyết Hạnh  http://violet.vn/tuyethanh66/
 73. Thầy  Đỗ Hồng Sơn http://violet.vn/hongsoncbqcse/
 74. Thầy  Vũ Văn Thông  http://violet.vn/thongtlhp/
 75. Cô     Lăng Thị Thúy Huynh  http://violet.vn/lthuyhuynh80/
 76. Cô     Nguyễn Thị Minh Châu http://violet.vn/minhchauag/
 77. Cô    Trần Thị Tuyết http://violet.vn/TuyetTran2010/
 78. Thầy Nguyễn Mạnh Hùnghttp://violet.vn/manhhung24/
 79. Thầy  Đinh Sơn Hùng  http://violet.vn/dinhsonhung1972/
 80. Cô     Nguyễn Thị Hải Hòa   http://violet.vn/honghoalc74/
 81. Thầy  Đặng Quốc Trung http://violet.vn/trunggiaoan30/
 82. Thầy Nguyễn Quốc Hội http://violet.vn/Hoihamthang/
 83. Thầy  Trương Thế Thảo  http://violet.vn/TheThao0481/
 84. Thầy  Nguyễn Ngọc Quân   http://violet.vn/NgocQuan1908/
 85. Thầy  Trần Văn Chung   http://violet.vn/tranvanchung2005/
 86.  SV    Nguyễn Lữ Mai Trâm  http://violet.vn/xuongrongtruongsinh/
 87. Thầy  Nguyễng Quang Cường  http://violet.vn/cuongbugi/
 88. Thầy  Nguyễn Hải Hưng   http://violet.vn/haihung9969/
 89. Cô     Phạm Thị Hương  http://violet.vn/phamthihuonggvtt/
 90. Cô     Hoàng Như Quỳnh   http://violet.vn/quynhxinhgai84/
 91. Thầy  Đỗ Đình Thuần  http://violet.vn/thuantaydo/
 92. Thầy  Phambao Nguyen http://violet.vn/baophuc1971/
 93. Thầy  Lê Thành Phúc  http://thcsminhthanhbinhphuoc.violet.vn/
 94. Thầy  Nguyễn Bá Bút  http://violet.vn/nguyenbabut1984/
 95. Cô     Đặng Thị Ánh Nguyệt http://violet.vn/danganhnguyet69/
 96. Cô     Lê Thị Thu Hà  http://violet.vn/anhhoa1977/
 97. Thầy  Phạm Hồng Anh  http://violet.vn/anhhoa1977/
 98. Thầy  Lương Trọng Oanh  http://violet.vn/luongtrongoanh/
 99. SV     Phạm Đình Duy  http://violet.vn/phamduy2807/
 100. Cô     Hoàng Như An  http://violet.vn/belu70/
 101. Thầy  Lê Thanh Long  http://violet.vn/dayhocduan/
 102. Thầy  Đức Hoanh  http://hoanhlamvu.violet.vn/
 103. Thầy  Trần Văn Nam  http://violet.vn/namhienqc/
 104. Cô     Trần Thị Cẩm Thuỷ  http://camthuyqb.violet.vn/
 105. Cô     Nguyễn Thị Ánh Ngọc  http://violet.vn/anh_ngoc020987/
 106. Thầy  Hoàng Hải Nam http://violet.vn/thpudao/
 107. Thầy  Phạm Văn May  http://violet.vn/may1977/
 108. Thầy  Lê Văn Thư  http://violet.vn/thuhuongc2tv/
 109. ThS.   Lê Văn Cả  http://vanca09.violet.vn/
 110. Cô     Trần Thị Hường  http://nhungvienphanmau.violet.vn/
 111. Thầy  Anh Phạm Hồng http://violet.vn/AnhHoa7780/
 112. ThS.   Bùi An Thái  http://violet.vn/anthaihb/
 113. Thầy  Thái Viết Sơn  http://violet.vn/sonprovn/
 114. Thầy  Đào Trọng Lực  http://violet.vn/LUCPCT/
 115. Cô     Nguyễn Thị Phúc  http://violet.vn/phucntqp/
 116. Cô     Trần Thị Ái Vân  http://violet.vn/tranthiaivan81/
 117. Thầy  Nguyễn Nguyễn  http://violet.vn/chanh22/
 118. Thầy  Huỳnh Ngọc Hải http://violet.vn/tan119/
 119. ThS.  Trần Xuân Lương http://violet.vn/Thpttranphu8386/
 120. Thầy  Nguyễn Văn Hoa  http://violet.vn/thuviendiali/
 121. Thầy  Nguyễn Thị Hồng Loan  http://violet.vn/hongloan1981/
 122. Thầy  Lê Thành Phúc  http://thcsminhthanhbinhphuoc.violet.vn/
 123. Cô     Phạm Thị Thuận  http://violet.vn/phamthuanlg/
 124. Thầy  Nguyễn Ngọc Quân  http://violet.vn/NgocQuan1908/
 125. Thầy  Nguyễn Minh Tuấn  http://violet.vn/minhtuan7779/
 126. Thầy  Hoàng Đình Tuấn  http://hoangdinhtuan.violet.vn/
 127. Thầy  Nguyễn Hải Hưng http://violet.vn/haihung9969/
 128. Cô     Phạm Thị Hương http://violet.vn/phamthihuonggvtt/
 129. Cô     Hoàng Như Quỳnh  http://violet.vn/quynhxinhgai84/
 130. Cô     Nguyễn Thị Hương   http://violet.vn/hoasua81/
 131. Thầy  Phambao Nguyen  http://violet.vn/baophuc1971/
 132. Thầy  Mai Ngọc Lợi  http://violet.vn/mailoi/
 133. Thầy  Quách Đình Bảo http://violet.vn/quachdinhbao
 134. Thầy  Nguyễn Trung Thiệt http://violet.vn/trungthiet1973/
 135. Thầy  Đỗ Khắc Hiền http://violet.vn/dokhachien/
 136. Cô     Đỗ Thị Hồng Gấm  http://violet.vn/honggam173/
 137. Thầy  Mai Vũ Dương   http://violet.vn/toantink27/
 138. Thầy  Bùi Văn Huy  http://buivanhuybvh.violet.vn/
 139. Thầy  Phan Thanh Phú  http://violet.vn/ptpvl/
 140. Thầy  Ngô Văn Úy  http://violet.vn/ngovanuy/
 141. Thầy  Nguyễn Hồng Hà  http://violet.vn/honghaxm/
 142. Thầy  Lê Khắc Huân  http://violet.vn/lekhachuan86/
 143. Thầy  Nguyễn Văn Tuấn  http://violet.vn/chaydisongoi201080/
 144. Thầy  Vũ Duy Đông http://violet.vn/tieuhocdaidong/
 145. Thầy  Trường Thcs Kỳ Hà  http://violet.vn/thcskyha/
 146. Thầy  Phạm Văn Hữu  http://violet.vn/phamtranvs/
 147. Thầy  Lê Thanh Hòa  http://violet.vn/LeHoa78vn/
 148. Cô     Nguyễn Bá Bảo Trân   http://violet.vn/mimosa6872/
 149. Thầy  Nguyễn Trung Kiên http://violet.vn/kienvinhkm8/
 150. Cô     Trần Thị Mỹ Lý http://violet.vn/lytantien/
 151. Thầy  Vũ Ngọc Quang  http://violet.vn/vienngocminhchau9999/
 152. Cô     Nguyễn Thị Sáng  http://violet.vn/anhsang2811/

Nhắn tin cho tác giả
Tôn Nữ Bích Vân @ 22:25 28/01/2013
Số lượt xem: 4436
Số lượt thích: 0 người
Avatar
 Chúc Bich Vân sinh nhật vui vẻ, dù hơi muộn nhé !
Avatar
Cám ơn Thu Hoài đến chúc mừng.Chúc em niềm vui luôn ngập tràn!
No_avatar

Thầy Trần Đức Anh http://violet.vn/ducanh11cdth02/ Em là sinh viên cô ơi, chứ không phải là thầy giáo đâu. Mong cô sửa lại để khỏi hiểu nhầmCười nhăn răng!

Avatar

Cô chỉnh lại rồi, cám ơn Đức Anh nhé!

 
Gửi ý kiến