Gốc > Thế giới động vật >

CÁC GIỐNG MÈO NHÀ

 

 

Một tuyển tập từ điển tên và hình ảnh về các giống mèo nuôi trên thế giới được xếp theo thứ tự chữ cái "latin"; bao gồm 82 giống mèo nhà (bao gồm cả những loại đã không còn tồn tại) được giới thiệu từ Pictures-of-cat breeds (cùng tập ảnh bản quyền đa số của Helmi Flick)

1. Mèo Abyssinian:
Posted Image

2. Mèo Angora:
Posted Image

3. Mèo Ashera:
Posted Image

4. Mèo American Bobtail:
Posted Image

5. Mèo American Curl:
Posted Image

6. Mèo American Ringtail:
Posted Image

7. Mèo American Shorthair:
Posted Image

8. Mèo American Wirehair:
Posted Image

9. Mèo Australian Mist:
Posted Image

10. Mèo Balinese:
Posted Image
11. Mèo Bambino:

Posted Image

12. Mèo Bengal:
Posted Image

13. Mèo Birman:
Posted Image

14. Mèo Bombay:
Posted Image

15. Mèo British Shorthair:
Posted Image

16. Mèo British Longhair:
Posted Image

17. Mèo Burmese:
Posted Image

18. Mèo California Spangled:
Posted Image

19. Mèo Chartreux:
Posted Image

20. Mèo Chausie:
Posted Image
21. Cornish Rex:
Posted Image

22. Cymric:
Posted Image

23. Mèo Devon Rex:
Posted Image

24. Mèo Don Sphynx:
Posted Image

25. Mèo Dwarf:
Posted Image

26. Mèo Egyptian Mau:
Posted Image

27. Mèo Elf:
Posted Image

28. Mèo Exotic Shorthair:
Posted Image

29. Mèo Havana Brown:
Posted Image

30. Mèo Himalayan:
Posted Image
31. Mèo Moggie (hay còn được gọi là mèo Household - tức mèo không thuần chủng):

Posted Image

32. Mèo Japanese Bobtail:
Posted Image

33. Mèo Javanese:
Posted Image

34. Mèo Kinkalow:
Posted Image

35. Mèo Korat:
Posted Image

36. Mèo Kurilian Bobtail:
Posted Image

37. Mèo Lambkin:
Posted Image

38. Mèo LaPerm:
Posted Image

39. Mèo Maine Coon:
Posted Image

40. Mèo Manx:
Posted Image


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ @ 15:59 01/12/2012
Số lượt xem: 4761
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Em chúc cô cuối tuần vui vẻ ạ!

Avatar

Bộ sưu tập những chú mèo dễ thương. Cám ơn Thanh Thủy. Chúc em cuối tuần nhiều niềm vui!

Avatar

CHÚC CÔ NGÀY MỚI VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC!

Avatar

Cám ơn Kim Loan. Chúc em chủ nhật hạnh phúc nhé!

 
Gửi ý kiến