2 đề thi học sinh giỏi môn Hóa 12 và đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD & ĐT Đà Nẵng, GD & ĐT Daklak
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:23' 20-02-2013
Dung lượng: 653.0 KB
Số lượt tải: 3847
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
MÔN: HÓA HỌC LỚP 12
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

 (4 điểm)
Ba loại mạng tinh thể kim loại đặc trưng là lập phương tâm khối, lập phương tâm diện và lục phương. Định nghĩa rằng mật độ sắp xếp tương đối (kí hiệu là f) bằng tỉ lệ giữa thể tích chiếm bởi các hình cầu trong tế bào cơ sở và thể tích tế bào cơ sở. Hãy tính mật độ sắp xếp tương đối trong các tinh thể lập phương tâm khối và lập phương tâm diện.

Xét phản ứng tổng hợp amoniac : N2 (k) + 3H2 (k) ⇄ 2NH3 (k)
Ở 450oC hằng số cân bằng của phản ứng này là KP = 1,5.10-5.
Ban đầu trộn N2 và H2 theo tỉ lệ 1:3 về thể tích. Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 khi áp suất hệ bằng 500 atm và bằng 1000 atm.
Các kết quả tính được có phù hợp với nguyên lý chuyển dời cân bằng hóa học hay không?

ĐÁP ÁN
ĐIỂM

Gọi r là bán kính hình cầu và a là độ dài cạnh ô mạng cơ sở :
Trong một ô mạng cơ cở lập phương tâm khối, số nguyên tử bằng  và , ( 0,75
(0,253)

Trong một ô mạng cơ cở lập phương tâm diện, số nguyên tử bằng  và , ( 

0,75
(0,253)

(a) Gọi x và h lần lượt là số mol ban đầu của N2 và hiệu suất phản ứng.
N2 (k) + 3H2 (k) ⇄ 2NH3 (k)
no x 3x 0
n hx 3hx 2hx
x(1-h) 3x(1-h) 2hx ( (n = x(4-2h)
 (*)

1,00

Tại 500 atm, (*)  với 
, vậy hiệu suất phản ứng bằng 46,7%
Tại 1000 atm, (*)  với 
, vậy hiệu suất phản ứng bằng 59,3%


1,00
(0,503)

(b) Khi áp suất tăng, hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 tăng. Điều này phù hợp với nguyên lý chuyển dời cân bằng. Khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dòi theo chiều làm giảm số phân tử khí (với phản ứng tổng hợp NH3 là chiều thuận).

0,50


(3 điểm)
(a) Viết phương trình phản ứng điều chế HBr từ PBr3.
(b) Cho biết cấu tạo và dạng hình học của phân tử các chất có trong phản ứng điều chế trên.
(c) Có thể điều chế HBr bằng phương pháp sunfat không ? Tại sao ?
(a) Viết phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện) điều chế trực tiếp nước Gia-ven từ NaCl, clorua vôi từ CaCl2 và kali clorat từ KCl.
(b) Nước Gia-ven và clorua vôi tiếp xúc với không khí sẽ phản ứng với CO2 để tạo chất oxi hóa mạnh là axit hipoclorơ. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

ĐÁP ÁN
ĐIỂM

(a) Phương trình phản ứng :
PBr3 + 3H2O ( H3PO3 + 3HBr

0,50

(b) Cấu tạo và dạng hình học :
PBr3
H2O
H3PO3
HBrTháp đáy tam giác
Gấp khúc
Tứ diện
Đường thẳng
1,00
(0,254)

(c) Không điều chế HBr bằng phương pháp sunfat, do dung dịch H2SO4 đặc có thể oxi hóa Br- thành Br2 (2HBr + H2SO4 ( Br2 + SO2 + 2H2O).

0,25

(a) H2O + NaCl  NaClO + H2
2H2O + CaCl2  Ca(OCl)2 + 2H2
3H2O + KCl  KClO3 + 3H2


0,75
(0,253)


(b) NaClO + H2O + CO2 ( NaHCO3 + HClO
Ca(OCl)2 + H2O + CO2 ( CaCO3 + 2HClO
hay 2CaOCl2 + H2O + CO2 ( CaCO3 + CaCl2 + 2HClO

0,50
(0,252)(5 điểm)
Phèn chua là một loại muối sunfat kép có công thức KAl(SO4)2.12H2O
Khi hòa tan phèn chua trong nước, dung dịch thu được có thể có những ion nào (bỏ qua tương tác của ion sunfat với nước) và có
 
Gửi ý kiến