2 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7 và đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:42' 08-07-2011
Dung lượng: 131.5 KB
Số lượt tải: 624
Số lượt thích: 0 người
Sở GD & ĐT Đà Nẵng
Trường THCS Nguyễn Khuyến
-------------
KÌ THI GIẢI NGUYỄN KHUYẾN LẦN THỨ VIII
Năm học 2007 – 2008
Môn: Toán 7
Thời gian: 90 phút
-------------------------Bài 1: (1,5 điểm) Cho biết ; y là số nguyên âm lớn nhất
Bài 2: (2 điểm) Cho và .Tìm x+y+z
Bài 3: (1,5 điểm)
Tìm biết 2xy+3x = 4
16 - 72 + 90.
Bài 4: (2 điểm) Cho đa thức: P = 3x3 + 4x2 - 8x+1
a/ Chứng minh rằng x= 1 là nghiệm của đa thức.
b/ Tính giá trị của P biết x2+x-3 = 0
Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC có vuông tại A(ABa/ Chứng minh tam giác BFC
b/ Biết góc ACB bằng 300.Chứng minh tam giác BFE đều.
GIẢI NGUYỄN KHUYẾN LẦN THỨ VIII ĐÁP ÁN TOÁN 7

Bài1: (1,5 điểm)
+ Tìm được: x = ; y = -1 (0,5đ)
+ Với x = -; y = -1 ( A = - (0,5đ)
+ Với x = ; y = -1 ( A= - (0,5đ)
Bài 2: (2 điểm)
+ Từ + = 2 ( (2 – x)( + ) = 0 ( x = 2 (0,75đ)
+ Thay x = 2 ( = = = = = 2. (1đ)
+ ( x + y + z = 100 (0,25đ)
Bài 3: (2 điểm)
+ Biến đổi được: x(2y + 3) = 4 (0,5đ)
+ Chỉ ra được x, y Z ( x Ư(4) và 2y + 3 lẻ (0,5đ)
+ Lập bảng. (1đ)
x
-4
-2
-1
1
2
4

2y + 3
-1
-2
-4
4
2
1

y
-2
loại
loại
loại
loại
-1


Bài 4: (2 điểm).
a) Chỉ được; a + b + c + d = 0 ( đpcm. (0,5đ)
(hoặc tính được P(1) = 0 ( đpcm).
b) + Rút được: + x = 3 (1) (0,25đ)
+ Biến đổi được P = (3 + 3) + ( + x) – 9x + 1
= 3x( + x) + ( + x) – 9x + 1 (1đ)

+ Thay (1) vào: P = 9x + 3 – 9x + 1 = 4(0,25đ)
(Học sinh có thể giải đúng bằng cách khác vẫn cho điểm)
Bài 5: (2,5 điểm)
+ Hình vẽ (phục vụ được câu 1): (0,25đ)
a) Chỉ ra được F là giao điểm 2 trung trực của ( BEC (0,5đ)
( F trung trực BC ( (BFC cân (0,5đ)
(học sinh có thể chứng minh: FC = FE; FB = FE đpcm).
K F
b) + Tính được EBC = 15. (0,5đ)
+ Hạ FK AB ( (FKB = (FHC (ch + cgv) B (0,75đ)
((BFC vuông cân ( FBC = 45. (0,25đ)
+ Kết luận (BFE đều. (0,25đ)

A F H C


Sở GD
 
Gửi ý kiến