5 đề kiểm tra giữa kỳ II môn Toán và đáp án tham khảo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tổng hợp từ các trường Tiểu học
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:43' 12-03-2013
Dung lượng: 605.5 KB
Số lượt tải: 674
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II THAM KHẢO
ĐỀ 1
TRƯỜNG TH ĐINH TIÊN HOÀNG KIỂM TRA GK II NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN: TOÁN (LỚP 5)
Thời gian: 40 phút
Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1 (0.5 đ) : Diện tích của hình thang bên là:
15 dm2
7,5 dm2
9 dm2

Câu 2 (0,5 đ): Chu vi hình tròn có bán kính 10 cm là:
A. 6,24 cm B. 31,4 cm C. 62,8 cm D. 3,25 cm
Câu 3 (0,5 đ): Thể tích của hình lập phương có cạnh 6 cm là:
A. 216 cm3 B. 236 cm3 C. 215 cm3 D. 425 cm3
Câu 4 (0,5 đ): Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,7 cm, chiều rộng 2,5 cm, chiều cao 0,9 cm. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:
A. 9, 36 cm2 B. 10,4 cm2 C. 22,86 cm2 D. 13,5 cm2
Câu 5 (0,5 đ): Từ 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút có:
A. 10 phút B. 20 phút C. 30 phút D. 40 phút
Câu 6 (0,5 đ): Kết quả đúng để điền vào chỗ chấm: dm3 = . . . . . . . . . . . . cm3
A. 500 B. 600 C. 700 D. 800
Câu 7 (0,5 đ): Một hộp quà hình lập phương có cạnh 1,5dm. Diện tích toàn phần của hộp quà đó là:
A. 13,5 cm2 B. 13,5 dm C. 13,5 dm2 D. 9 dm2
Câu 8 (0,5 đ): Diện tích của một phần tư hình tròn có bán kính 3cm là:
A. 7,065 cm2 B. 14,13 cm2 C. 28,26 cm2 D. 70,65 cm2
Phần 2: Tự luận (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm) Đặt tính rồi tính
3 giờ 27 phút + 4 giờ 43 phút 6 giờ 32 phút - 4 giờ 23 phút
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Câu 2 (2 điểm) Tìm x
43 × X = 3,8 × 4,3 0,96 – (38,25 : X) = 0,45
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Câu 3 (2 điểm): Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 38dm. Người ta quét vôi các bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó (chỉ quét phía trong).
a) Tính diện tích cần quét vôi, biết tổng diện tích các cửa là 8m2 ?
b) Tính thể tích của căn phòng ?
Giải
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 5
KÌ THI GIỮA KÌ 2
Năm học: 2012 – 2013

Phần 1: trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng yêu cầu và đáp án được 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
C
A
C
D
D
C
A


Phần 2: Tự luận (6 điểm)
Câu 1(2 điểm) Mỗi bài đúng được 1 điểm. Đặt tính đúng, kết quả sai được nửa số điểm mỗi bài. Thiếu rút gọn chỉ nhắc nhở không trừ điểm.
3 giờ 27 phút + 4 giờ 43 phút 6 giờ 32 phút - 4 giờ 23 phút
KQ: 8 giờ 10 phút 2 giờ 09 phút
Câu 2 (2 điểm) Mỗi bài đúng được 1 điểm.
43 × X = 3,8 × 4,3 0,96 – (38,25 : X) = 0,45
KQ: 43 × X = 16,34 (38,25 : X) = 0,96 – 0,45
X = 16,34 : 43 38,25 : X = 0,51
X =
 
Gửi ý kiến