Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán 7 tham khảo và đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:44' 15-12-2012
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 374
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I THAM KHẢO
NĂM HỌC 2012-2013

Môn: Toán - lớp 7
Thời gian làm bài : 90 phút

Câu 1: (1 điểm )
Tìm số đo góc CDE trong hình vẽ biết
góc ACB bằng 580
Câu 2: (1,5 điểm )
Thực hiện phép tính
a) 
b) 

Câu 3: (1,5 điểm )
Tìm x, biết (1,5đ)
a) . . b).
Câu 4: (1,5 điểm ) Cho (ABC có chu vi bằng 36cm. Tìm độ dài ba cạnh của tam giác biết độ dài ba cạnh tỉ lệ nghịch với các số 

Câu 5: (1,5 điểm )
Cho hàm số y = -2x
a) Vẽ đồ thị hàm số y = -2x
b) Trong hai điểm A( -1; -2) ; B(; 1) điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = -2x
Câu6: (3 điểm )
Cho tam giác ABC có AB =AC. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D và trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho BD = CE. Gọi I là giao điểm của CD và BE. Chứng minh:
a) BE= CD
b) DI= EI
c) AI vuông góc với BC
d) BC//DE

.....................................................


ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2012-2013
Môn Toán – lớp 7
Câu
Nội dung
ĐiểmCâu 1
/
Ta có := 580 ( đối đỉnh)
Vì : 
0,25đ
0,25đ
0,5đ
Câu 2
a) 

b) 


0,75đ


0,75đ
Câu 3
1) Tìm x biết :
a) .Tìm đúng x= 
b)  . Tìm đúng x=; x=0,75đ

0,75đCâu 4
Lập luận và tìm đúng độ dài ba cạnh của tam giác ABC lần lượt là 9cm, 12cm, 15cm.
1,5 đCâu 5
a) Vẽ đúng đồ thị hàm số y = -2x
b) Lập luận đúng A( -1; -2) không thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = -2x
Lập luận đúng B(; 1) thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = -2x
0,5đ

0,5đ
0,5đ

Câu 6
Chứng minh đúng BE= CD
Chứng minh đúng DI= IE
Chứng minh đúng AI vuông góc với BC
Chứng minh đúng BC//DE


0,75đ
0,75đ
0,75đ
0,75đ 
Gửi ý kiến