Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán 7 tham khảo và đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:54' 10-05-2012
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 241
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 7
Thời gian 90 phút ( không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (1,5 điểm):
Điểm kiểm tra Toán 15 phút của lớp 7A được cho trong bảng sau:
8 7 9 7 10 5 8 4 9 9 10 7 5 9 9
9 4 5 10 8 9 7 6 8 10 8 5 9 8 8
8 9 10 9 10 10 6 10 5 9 8 9 10 9 8


a) Hãy lập bảng “tần số”.
b) Tính điểm trung bình cộng và tìm Mốt của dấu hiệu.

Bài 2 (1,5 điểm):
Cho đơn thức A= x2y3.(-2x3y2)2
Thu gọn đơn thức A
Tìm bậc của A

Bài 3 (1,5 điểm)
a).Thu gọn rồi tìm bậc của đa thức M = 2x6 - x2y2 + y5 - 2x6 + 7+ 2x2y2 - 9
b) Tìm giá trị của M khi x = 2; y= -1

Bài 4 (2,5 điểm):
Cho hai đa thức: P(x) = - 2x4 + 5x + 4x4 + x4 - 2x + 3x2 - 3
Q(x) = 4x4 - x2 + 2x – x4 - 5x + 4x2 + 5
a) Thu gọn các đa thức trên rồi sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến
b) Tìm A(x) = P(x) + Q(x) và B(x) = P(x) - Q(x)
c) Chứng minh rằng A(x) không có nghiệm
d) Tìm nghiệm của đa thức B(x)

Bài 5 (3 điểm):
Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 6cm, BC = 10cm.
a) Tính độ dài cạnh AC và so sánh các góc của tam giác ABC.
b) Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BD. Chứng minh tam giác BCD cân.
c) Gọi E là trung điểm của các cạnh DC. Đường thẳng BE cắt cạnh AC tại M. Tính độ dài đoạn thẳng CM.
d) Chứng minh: MB + MC + MD > 16
.............................................................

Biểu điểm chấm Toán 7

.
Bài 1 (1,5 điểm):
a) Lập bảng tần số đúng 0,75 đ
b) Tính đúng  = 8 ,  0,75 đ

Bài 2 (1,5 điểm):
a)Thu gọn đúng đơn thức A= 4x8y7. 0,75 đ
b)Tìm đúng bậc của A là 15 0,75 đ

Bài 3 (1,5 điểm):
a)Thu gọn đúng A= y5 +x2y2 - 2 0,75 đ
b) Tính đúng giá trị của M khi x = 2; y= -1 là 1 0,75 đ

Bài 4 (2,5 điểm):
a)Thu gọn đúng mỗi đa thức P(x) = 3x4 + 3x2 + 3x - 3 0,25 đ
Q(x) = 3x4 + 3x2 - 3x + 5 0,25 đ
b) Tính đúng A(x) = P(x) + Q(x) = 6x4 + 6x2 + 2 0,5 đ
B(x) = P(x) - Q(x) = 6x - 8 0,5 đ
c) Chứng minh đúng A(x)  A(x) không có nghiệm 0,5 đ
d).Tìm đúng x=  là nghiệm B(x) 0,5 đ

Bài 5 (3 điểm):
Vẽ hình đúng 0, 5 đ
a) Tính đúng AC= 8cm 0,5 đ
( BC > AC > AB ( 0,5 đ
b) Chứng minh đúng (BCD cân tại C 0,5 đ
c) ( BCD có CA , BE là 2 đường trung tuyến cắt nhau tại M
( M là trọng tâm của (BCD 0,25 đ
(  (cm) 0,25 đ
d) ( MBC có: MB+MC > BC
( MCD có: MD+MC > DC ( BC = DC = 10 cm)
( MBD có: MD+MB > BD ( BD = 2AB = 12 cm)
( 2(MB+MC+MD) > BC+DC+BD =10+10+12 = 32 0,25 đ
( MB+MC+MD > 16 0,25 đ
 
Gửi ý kiến