Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD & ĐT Đà Nẵng
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:50' 01-09-2012
Dung lượng: 31.0 KB
Số lượt tải: 380
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THCS
MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian: 150 phút (không tính thời gian giao đề)
Bài 1:(2,5 điểm)
a./Tính giá trị biểu thức: khi x=và a > 0
b./ Giải phương trình: 
Bài 2:(2,0 điểm). Cho đường thẳng có phương trình (m +1)x - (2m -1)y – 1= 0 ( m là tham số)
a./ Chứng minh rằng đường thẳng luôn luôn đi qua một điểm cố định với mọi giá trị của m.
b./ Tính giá trị của m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng là lớn nhất.
Bài 3: (2,5 điểm). Cho phương trình x2 - 2(m -1)x + 2m - 6 = 0 (1) (m là tham số, x là ẩn số)
a./ Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.
b./ Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình (1). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A= 
c./ Tìm các giá trị của m để các nghiệm của phương trình (1) đều là số nguyên.
Bài 4: (1 điểm). Tìm số m Z sao cho số có dạng m4 + m3 + 3m2 + 2m + 2 là số nguyên tố
Bài 5: (2,0 điểm).Từ một điểm A cố định ngoài đường tròn tâm O, kẻ các tiếp tuyến AB, AC tới
đường tròn( B, C là các tiếp điểm). Vẽ dây BD của đường tròn (O) song song với AC. Gọi E là giao điểm của AD với đường tròn(O), I là giao điểm của BE và AC.
a./ Chứng minh I là trung điểm của AC.
b./ Gỉa sử rằng .Tính độ dài dây BC.
 
Gửi ý kiến