Đề thi thử Đại học môn Vật lí và đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Từ ebook here
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:09' 18-02-2012
Dung lượng: 896.5 KB
Số lượt tải: 245
Số lượt thích: 0 người


đề thi thử đại học năm học
môn vật lý
( Thời gian làm bài 90 phút)
số 1

I. Phần chung cho các đối tượng (gồm 40câu từ câu 1 đến câu 40)
Câu1). Trong dao động điện từ tự do, nhận định nào sau đây là sai.
A). Hiệu điện thế và điện tích biến đổi cùng pha B). Năng lượng điện từ không thay đổi
C). Năng lượng điện và năng lượng từ biến thiên điều hoà với tần số bằng hai lần tần số biến thiên của dòng điện.
D). Sau khi hiệu điện thế giữa 2 bản cực đạt giá trị cực đại một nửa chu kỳ thì dòng điện đạt giá trị cực đại.
Câu2). Cho kim loại có công thoát là 6,625 .10-19 J. Chiếu vào kim loại trên đồng thời hai bức xạ  và  thì động năng ban đầu của các quang electron sẽ:
A). Từ 0 J đến 6,625.10-19J B). Từ 6,625.10-19J đến 19,875.10-19J
C). Từ 0 J đến 13,25 .10-19J D). Từ 6,625.10-19J đến 13,25 .10-19J
Câu3). Một máy phát điện xoay chiều một pha có 10 cặp cực. Để dòng điện phát ra có tần số 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ bao nhiêu vòng trong 1 phút?
A). 5 vòng B). 50 vòng C). 3000 vòng D). 300 vòng
Câu 4). Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Yâng có a= 1mm; D=2m; ánh sáng thí nghiệm có bước sóng là . Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 2 là:
A). 1,2mm B). 2,4mm C). 3,6mm D). 4,8mm
Câu 5). Động cơ không đồng bộ ba pha dùng dòng điện ba pha tần số f0.Nhận định nào sau đây đúng
A). Từ trường quay với tần số fB). Từ trường quay với tần số f=f0 và chậm hơn sự quay của khung dây
C). Từ trường quay với tần số f>f0 và nhanh hơn sự quay của khung dây
D). Từ trường quay với tần số f=f0 và nhanh hơn sự quay của khung dây
Câu 6). Cho hai nguồn sóng dao động giống hệt nhau, với biên độ 2 cm. Khoảng cách giửa hai nguồn là 60 cm, bước sóng là 20cm.Coi biên độ không thay đổi trong quá trình truyền sóng.Số điểm dao động với biên độ 3cm trong khoảng hai nguồn là:
A). 24 B). 12 C). 3 D). 6
Câu 7). Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Yâng có a= 1mm; D=1m; ánh sáng thí nghiệm là ánh sáng trắng có bước sóng từ  đến 0,75. Tại điểm M cách vân trung tâm 5 mm có mấy quang phổ chồng lên nhau:
A). 5 B). 6 C). 4 D). 7
Câu 8). Nhận định nào sau đây về hiện tượng quang điện ngoài là đúng:
A). Chỉ những phôtôn có năng lượng lớn hơn hoặc bằng công thoát mới có khả năng gây ra hiện tượng quang điện
B). Khi hiệu điện thế giữa Anốt và Katốt trong tế bào quang điện nhỏ hơn -Uh thì không còn hiện tượng quang điện
C). Động năng ban đầu cực đại của electrôn tỷ lệ
 
Gửi ý kiến