Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:35' 15-08-2011
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 587
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: Tôn Nữ Bích Vân
Tiết 1:
HÌNH 6
ĐIỂM - ĐƯỜNG THẲNG
CHƯƠNG I : ĐOẠN THẲNG
Tiết 1:
1. Điểm:
Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh cuả điểm.
Dùng các chữ cái in hoa A, B, C,... để đặt tên cho điểm.
Bất cứ hình nào cũng là một tập hợp các điểm.
Một điểm cũng là một hình.
. A
. B
C. D
CHƯƠNG I : ĐOẠN THẲNG

ĐIỂM - ĐƯỜNG THẲNG
Hai điểm A, B phân biệt

Điểm C, D trùng nhau.
2. Đường thẳng:
- Vạch thẳng vẽ theo mép thước cho hình ảnh một đường thẳng.
- Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía.
Dùng các chữ cái thường để đặt tên cho các
đường thẳng .Ví dụ : đường thẳng a, b, c,...
3. Điểm thuộc đường thẳng, điểm không
thuộc đường thẳng:
còn đọc : điểm A nằm trên đường thẳng d ,
hay: đường thẳng d đi qua điểm A .
còn đọc là:điểm B nằm ngoài đường thẳng d, hay: đường thẳng d không đi qua điểm B.
?
a)Điểm C thuộc đường thẳng a, điểm E không thuộc đường thẳng a
.
A
.
B
.
M
.
N
Luyện tập:
Bài 1
Điểm M thuộc đường thẳng a
Điểm A không thuộc
đường thẳng a
Điền vào ô trống:
Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:
- Các điểm A, M, N nằm trên đường thẳng d.
- Các điểm B, C không nằm trên đường
thẳng d.


b) Ghi ký hiệu theo cách đặt tên ở câu a.
Bài 2
BÀI 3:TRẮC NGHIỆM
Bài 4
Hoạt động nhóm:
Hướng dẫn về nhà:
Soạn đủ bài tập trong sgk
Soạn bài 1, 3/95, 96 sách bài tập.
Thực hiện đầy đủ bài tập ở phiếu học tập
Chuẩn bị bài:
“ BA ĐIỂM THẲNG HÀNG’’
. Cho hình vẽ:

a) Kể tên các đường thẳng đi qua các điểm A, B, C, D.
b) Đường thẳng c không đi qua các điểm nào?
c) Đường thẳng c đi qua các điểm nào? Ghi kết qủa bằng ký hiệu.
d) Đường thẳng a đi qua các điểm nào và không đi qua các điểm nào?
e) Điểm E thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào ? Ghi kết qủa bằng ký hiệu.
a
b
c
d
A
B
C
D
E
Hướng dẫn về nhà:
CHÚC
CÁC
EM
HỌC
TẬP
TỐT
 
Gửi ý kiến