Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:59' 05-10-2011
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 804
Số lượt thích: 0 người
Tiết 7
* Hình học lớp 6
ĐOẠN THẲNG
KIỂM TRA BÀI CŨ:
a) Thế nào là một tia gốc O?
b) Cho đường thẳng xy và các điểm A, B, C theo thứ tự đó trên xy. Vẽ hình và hãy kể tên :
- Các tia trong hình vẽ
- Các tia trùng nhau.
Tiết 7
1. Đoạn thẳng AB là gì?
ĐOẠN THẲNG
(SGK)
2. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng
a) Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng
.
A
.
B
Đọan thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa Avà B
Giao điểm I nằm giữa A và B; C và D
Giao điểm là một đầu đọan thẳng
b) Đoạn thẳng cắt tia
c) Đoạn thẳng cắt đường thẳng
Giao điểm K nằm giữa A và B
Giao điểm là
một đầu đoạn thẳng
x
O
Giao điểm là gốc của tia
Giao điểm vừa là gốc của tia
vừa là một đầu đoạn thẳng
Giao điểm H nằm giữa A và B
Giao điểm là
một đầu đoạn thẳng
K
.
H
.
BÀI 33
Bài tập SGK
Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :
a)Hình gồm hai điểm ………… …và tất cả các điểm nằm giữa ………….. được gọi là đoạn thẳng RS
Hai điểm ……………..được gọi là hai mút của đoạn thẳng
b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm ...…………………………………………………………………………………
R và S
R và S
R và S
Điểm P và điểm Q và tất cả các điểm nằm giữa P và Q
BÀI 34
Bài tập SGK
Trên đường thẳng a lấy 3 điểm A ,B , C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả ? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy .
Có 3 đoạn thẳng đó là : AB ; BC ; AC
Bài tập SGK
BÀI 35
Gọi M là một điểm của đoạn thẳng AB. Điểm M nằm ở đâu?
a.
Điểm M phải trùng với điểm A
b.
Điểm M phải nằm giữa A và B
d.
Điểm M hoặc trùng với điểm A , hoặc nằm giữa hai điểm A và B ,hoặc trùng với điểm B
Điểm M phải trùng với điểm B
c.
sai
đúng
sai
sai
Bài tập SGK
BÀI 36
a) Đường thẳng a có đi qua mút nào của đoạn thẳng không?
Đường thẳng a không đi qua mút của đoạn thẳng nào
b) Đường thẳng a cắt những đoạn thẳng nào ?
Đường thẳng a cắt những đoạn thẳng: AB và BC
c) Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng nào ?
Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng BC
Cho đường thẳng xy, A, B, C thuộc xy theo
thứ tự đó, điểm O không thuộc đường thẳng xy.
Nối OA, OB, OC. Kể tên các đoạn thẳng
Hoạt động nhóm:

O
.
x
y

A
.
B
.

C
.
Mỗi nhóm 4 học sinh làm trên phim trong đèn chiếu
Chọn câu trả lời đúng:
Cứ qua 2 điểm trong 8 điểm ta kẻ một đoạn thẳng . Số đoạn thẳng kẻ được là:
TRẮC NGHIỆM
a.
8
b.
28
d.
32
16
c.
sai
sai
sai
đúng
Số đoạn thẳng trong hình vẽ sau là:
a.
24
b.
36
d.
32
60
c.
sai
sai
đúng
sai
TRẮC NGHIỆM
Hướng dẫn về nhà
* Làm bài tập 37,38,39/116 (Sgk)
* Làm bài tập 34, 35, 36, 37/100,101 sách bài tập .
Chuẩn bị bài “ Độ dài đoạn thẳng ”


1.Trên đường thẳng a, vẽ năm điểm A, B, C, D, E. Có mấy đoạn thẳng tất cả?
a) Hãy kể tên các đoạn thẳng ấy.
b) Các cặp đoạn thẳng nào không có điểm chung?
c) Các đoạn thẳng nào có chung đoạn thẳng BD?
2. Vẽ sáu đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn thẳng cắt đúng ba đoạn thẳng khác.
Bài tập mới:
CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT
Avatar

Thân chào và cám ơn các bạn đến thăm

22 khách và 7 thành viên

 

 
Gửi ý kiến