Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:39' 16-08-2011
Dung lượng: 881.5 KB
Số lượt tải: 710
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: Tôn Nữ Bích Vân
Tiết 3:
HÌNH 6
ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Kiểm tra bài cũ:
1.Vẽ 4 điểm M,N,P,Q thẳng hàng, trong đó: N nằm giữa 2 điểm M và P; N và Q nằm cùng phía đối với P.
. . . .
Q M N P
Tiết 3:
1. Vẽ đường thẳng:
(Sgk)
Nhận xét:
2. Tên đường thẳng:
Đường thẳng AB hoặc BA.
. .
A B
(Sgk)
x
y
Đường thẳng xy
.
A
.
B
ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM
Muốn vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm A và B ta làm như sau:
-Đặt cạnh thước đi qua A, B
-Dùng đầu chì vạch theo cạnh thước
Đặt tên đường thẳng bằng một chữ cái thường
Đặt tên đường thẳng bằng tên 2 điểm mà đường thẳng đi qua. Ví dụ : đường thẳng đi qua 2 điểm A , B là đường thẳng AB hoặc đường thẳng BA
Đặt tên đường thẳng bằng 2 chữ cái thường.
Ví dụ : đường thẳng xy hoặc đường thẳng yx
Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua 2 điểm A và B.
- Các đường thẳng AB; AC; BC trùng nhau.
Các đường thẳng AB
và AC cắt nhau.
3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song.
- Đường thẳng xy
song song với zt.
Chú ý:
- Hai đường thẳng không trùng nhau gọi là 2 đường thẳng phân biệt.
- Hai đường thẳng phân biệt hoặc chỉ có một điểm chung hoặc không có điểm chung nào.
.
A
.
B
.
C
x
y
z
t
.
B
.
A
.
C
(Sgk)
BÀI TẬP SGK
Bài 16 /109
Bài 18 /109
Bài 19 /109
Luyện tập:
Bài 1
.
D
.
E
.
P
.
N
.
M
.
P
TRẮC NGHIỆM
Chọn câu trả lời đúng:
Cứ qua 2 trong 6 điểm (trong đó không có bất kỳ ba điểm nào thẳng hàng) ta kẻ một đường thẳng . Số đường thẳng kẻ được là:
a) 6 b) 12 c) 15 d) 30
Bài 2

Hướng dẫn về nhà:
a) Cho n điểm phân biệt, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm trong n điểm đó , ta kẻ một đường thẳng. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng?
b) Cho n điểm phân biệt, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm trong n điểm đó ta kẻ một đường thẳng. Biết rằng có 66 đường thẳng. Tìm n.
Hướng dẫn về nhà:
Bài 2:
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến