Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:02' 13-09-2011
Dung lượng: 836.5 KB
Số lượt tải: 815
Số lượt thích: 0 người
TIA
HÌNH HỌC 6
Tiết 5
Vẽ đường thẳng xy, lấy O thuộc xy, lấy 2 điểm A và B thuộc đường thẳng xy và nằm cùng phía đối với O.Trên đường thẳng xy còn có điểm nào khác A và B mà có tính chất đó không? Hãy chỉ ra vị trí các điểm đó.
.
A
.
O
.
B
x
.
C
.
D

y

Kiểm tra bài cũ
1. Tia:
Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O, còn được gọi là nửa đường thẳng gốc O.
2. Hai tia đối nhau:

o

x
Nhận xét :
O
x
y
Ox và Oy là 2 tia đối nhau
TIA
Tiết 5:
Hai tia chung gốc và tạo thành một đường thẳng gọi là hai tia đối nhau
Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau
y
x
O
Tia Ox
Tia Oy
Vẽ tia Ax:
Gốc tia được vẽ rõ.
Tia Ax không bị giới hạn về phía x.
Hai tia Ay và AB là hai tia trùng nhau.
3. Hai tia trùng nhau:
A
.
y
B.
* Chú ý
(sgk)
Hai tia không trùng nhau gọi là hai tia phân biệt
Bài tập SGK
Bài 22/112
Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một ……………………
Điểm R bất kỳ nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của …………………………………
Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

Hai tia …………………… đối nhau
Hai tia CA và ……… trùng nhau
Hai tia BA và BC ……………………….
tia gốc O
tia đối nhau Rx và tia Ry
CB
AB và AC
trùng nhau
Trên đường thẳng a cho bốn điểm M, N, P, Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:
Trong các tia MN, MP, MQ, NP, NQ có những tia nào trùng nhau?
Trong các tia MN, NM, MP có những tia nào đối nhau?
Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.
a. Tia MN, MP, MQ là những tia trùng nhau.
Tia NP, NQ là những tia trùng nhau.
c. Hai tia đối nhau: PQ và PN.
b. Trong các tia MN, NM, MP không có tia nào đối nhau.
Bài 23/113
Bài 24/113
Cho hai tia Ox, Oy đối nhau, điểm A thuộc tia Ox, các điểm B và C thuộc tia Oy (B nằm giữa O và C). Hãy kể tên:


Tia trùng với tia BC ………….
Tia đối của tia BC …………………………
là tia By
là tia BO (hay tia BA
hay tia Bx)
y
x
O
A
C
B
Luyện tập:
Cho đường thẳng xy, A, B, C thuộc xy theo thứ tự đó, điểm O không thuộc đường thẳng xy.
a) Vẽ các tia OA, OB, OC.
b) Kể tên những tia đối nhau trong hình vẽ.
c) Kể tên những tia trùng nhau trong hình vẽ
d) Tia Ax và By có phải là hai tia đối nhau không?

O
x
y

A
.
B
.

C
.
Bài 1
a) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:
Các điểm A, M, N nằm trên đường thẳng
xy theo theo thứ tự đó.
b) Có bao nhiêu tia trong hình vẽ?
Bài 2
x
y

A
.
M
.
N
.
Cho điểm M thuộc đường thẳng xy , điểm N thuộc tia Mx, điểm P thuộc tia My. Điền dấu x vào ô trống trong bảng sau:
x
x
x
x
x
x
y
M
.
N
.
P
.
Bài 3: HOẠT ĐỘNG NHÓM
Chọn câu trả lời đúng:
Nếu điểm M nằm giữa điểm N và điểm P thì:
TRẮC NGHIỆM
.
M
.
P
.
N
a/ Tia MN trùng với tia MP
b/ Tia MP trùng với tia NP
d/ Tia NP và tia PN là hai tia đối nhau
c/ Tia PM trùng với tia PN
Hướng dẫn về nhà:
-Soạn đủ bài tập trong SGK
-Soạn đủ bài tập trong phiếu học tập
-Soạn bài 24, 25, 26/99 SBT
-Chuẩn bị bài “LUYỆN TẬP”

Cho hình vẽ:
Kể tên tất cả các tia
(phân biệt).
b) Kể tên những tia đối nhau.
c) Kể tên những tia trùng nhau.
d) Tia EB và tia ED có đối nhau không? Vì sao?
e) Tia ED và tia DA có trùng nhau không? Vì sao?
Hướng dẫn về nhà:
CHÚC
CÁC
EM
HỌC
TỐT
Avatar

Xin chào cô giáo đáng kính!

 

Avatar
Cám ơn thầy Tuyên đến thăm, thầy quá khen, thật ngại quá, tôi chỉ góp sức nhỏ trên thư viện mà thôi.Tuần mới nhiều niềm vui thầy nhé!
 
Gửi ý kiến