Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:51' 18-09-2011
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 1111
Số lượt thích: 1 người (nguyễn minh thư)
TIẾT 6
HÌNH HỌC 6
LUYỆN TẬP
Kiểm tra bài cũ
Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O (còn được gọi là một nửa đường thẳng gốc O).
2)Thế nào là hai tia đối nhau?
Hai tia đối nhau là hai tia chung gốc và tạo thành một đường thẳng .
x O
y
1)Thế nào là một tia gốc O?
3.Cho 2 điểm C và D, hãy vẽ:
a. Đường thẳng CD.
b. Tia CD.
c. Tia DC.
C D
C D
C D
Một số hình ảnh của tia
Tiết 6: Luyện tập
Bài 1
Điền vào chỗ trống trong các câu sau:
a/ Tia MN là hình gồm điểm M và tất cả các điểm…………………………với N đối với M.
b/ Hình tạo thành bởi điểm P và một phần đường thẳng chứa tất cả các điểm …………….……………….. là một tia gốc P.
c/ Hai tia không trùng nhau gọi là hai tia ……………….
nằm cùng phía
nằm cùng phía với P
phân biệt
Bài 2
Khoanh tròn con chữ cái trước câu đúng:
Ba đường thẳng cắt nhau đôi một tạo nên:
a/ 8 tia
b/ 9 tia
d/ 18 tia
c/ 12 tia
Đ
S
S
S
Ghi nhớ: Mỗi điểm trên một đường thẳng là gốc chung của 2 tia đối nhau.
Số người chơi:
Đội A: 4 em (2 em tổ 1 và 2 em tổ 2)
Đội B: 4 em (2 em tổ 3 và 2 em tổ 4)
Bài 3:Trò chơi chung sức
Luật chơi:
-Mỗi đội hội ý phân công mỗi bạn điền vào một câu ở bảng phụ.
-Hội ý xong sắp thành hàng dọc.
-Người đứng đầu nhận một viên phấn.
-Sau hiệu lệnh “Bắt đầu”,người thứ nhất lên điền câu thứ nhất rồi chuyền phấn cho người thứ 2 điền câu thứ hai.
-Cứ tiếp tục cho đến người cuối cùng.
Bài 3:Trò chơi chung sức
Cách tính điểm:
-Mỗi câu đúng được 2 điểm,mỗi câu sai trừ một điểm.
-Đội điền xong trước được cộng 2 điểm thưởng.
-Đội nhiều điểm hơn là đội thắng cuộc.
Bài 3:Trò chơi chung sức

Hai tia ..................................... đối nhau.
Hai tia AO và ...................... trùng nhau.
Hai tia BA và BO là..................................
Điểm O là gốc chung của ...................................................
OA và OB
AB
hai tia trùng nhau
hai tia đối nhau OA,OB.
Điền vào chỗ trống(...): Nếu điểm O nằm giữa 2 điểm A và B thì:
.
O
.A
.
B
Bài 3:Trò chơi chung sức
* Hai tia chung gốc và tạo thành một đường thẳng gọi là hai tia đối nhau.
* Hai tia mà mọi điểm đều là điểm chung gọi là hai tia trùng nhau.
Ghi nhớ:
Trong các câu sau, điền Đ (đúng) hoặc S (Sai) vào ô trống:
a. Hai tia Ax và Ay chung gốc thì đối nhau.
b. Hai tia Ax và Ay cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.
c. Hai tia Ax và Ay tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau
Hoạt động nhóm:
Bài 4:
S
Trong các câu sau, điền Đ (đúng) hoặc S (Sai) vào ô trống:
a. Hai tia Ax và Ay chung gốc thì đối nhau.
b. Hai tia Ax và Ay cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau
S
Bài 4:
c. Hai tia Ax và Ay tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau
Đ
* Chú ý:
-Một mệnh đề đúng là phải đúng cho mọi trường hợp.
-Để chứng tỏ một mệnh đề là sai chỉ cần cho một phản ví dụ.
Trong các câu sau, điền Đ (đúng) hoặc S (Sai) vào ô trống:
Bài 4:
Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm H trên đường thẳng xy. Lấy điểm A thuộc tia Hy. Lấy điểm B thuộc tia Hx
a. Viết tên hai tia đối nhau gốc H.
Hai tia đối nhau gốc H là: Hx và Hy
(hoặc HB và HA).
y
x
.H
.A
.B
b.Trong ba điểm A, B, H, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
Trong ba điểm A, B, H, điểm H nằm giữa hai điểm còn lại vì H là gốc chung của hai tia đối nhau HB và HA.
c. Hai tia BH và HB có đối nhau không?
Vì sao?
Hai tia BH và HB không đối nhau vì không chung gốc.
d. Hai tia BH và HA có trùng nhau không? Vì sao?
Hai tia BH và HA không trùng nhau vì không chung gốc.
e. Kể tên các tia đối nhau trong hình vẽ.
Các tia đối nhau là: Bx và By; Hx và Hy; Ax,Ay.
f. Kể tên các tia trùng nhau.
Các tia trùng nhau là:
BH,BA,By ; AH,AB,Ax; HB,Hx; HA,Hy.
Bài 5:
Sân chơi toán học:
Em hãy đặt thêm câu hỏi ở bài 5.
Ví dụ 1: Hai điểm B và H nằm ở vị trí như thế nào đối với điểm A?
Ví dụ 2: Có bao nhiêu tia trong hình vẽ ?
Hướng dẫn về nhà:

Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.
Avatar

Vui đón các bạn đến thăm

10 khách và 5 thành viên

 

Avatar
Kính chào Kĩ sư tâm hồn TNBV! Hiếu Huế cám ơn cô về những món quà cô đã tặng cho ngôi nhà mới xây của H. Nếu được cô giáo đồng ý thiết kế cho cái giao diện tương tự thì thật ko gì bằng. Đồng ý đi cô giáo....Hai ba nào! hò dô ta nào thiết kế ngay đi cô Vần....
Avatar
Giao diện mình đang dùng là quà tặng của thầy Ngãi đấy thầy à 
Avatar
Trang của cô nay thay đổi quá đẹp! Chúc cô sinh nhật vui vẻ, 20 tháng 11 hạnh phúc!
Avatar
Cám ơn Thanh Loan đến thăm. Chúc em cuối tuần hạnh phúc!
 
Gửi ý kiến