Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:30' 07-12-2011
Dung lượng: 482.5 KB
Số lượt tải: 946
Số lượt thích: 1 người (phạm thị diễm quỷnh)
Luyện tập
HÌNH HỌC 8
Tiết 30
Cho ABCD là hình thang(AB//CD) .
Chứng minh:
SADC = SDBC ; SAOD = SBOC.


Kiểm tra bài cũ
Tiết 30:
Luyện tập
Bài 19
Bài tập SGK
a/Xem hình vẽ hãy chỉ ra các tam giác có cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích)
b/Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì có bằng nhau hay không?
Nhận xét: Các tam giác có diện tích bằng nhau thì không nhất thiết bằng nhau.
S1=S3= S6= 4đvdt
S2=S8= 3 đvdt
Bài 21
Bài tập SGK
Tính x sao cho diện tích hình chữ nhật ABCD gấp ba lần diện tích tam giác ADE.
Bài giải:
5cm
2cm
Bài 22
A
F
P
Tam giác PAF được vẽ trên giấy kẻ ô vuông. Hãy chỉ ra:
.I
.O
.N
Ta có: SMAC = SMAB + SMBC (1)
Mà SABC = SMAB + SMBC + SMAC (2)
Từ (1) và (2) ta có:
SABC = SMAC + SMAC = 2SMAC
SMAC = SABC
Vì SMAC và SABC có chung đáy AC nên MK = BH
Vậy điểm M nằm trên đường trung bình EF của ABC
Bài 23
Cho tam giác ABC .Hãy chỉ ra một số vị trí của điểm M nằm trong tam giác đó sao cho:

Bài giải:
Bài 24
a/ Chứng minh rằng các đường trung tuyến của tam giác chia tam giác thành 6 phần có diện tích bằng nhau.
b/ Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC thì SGAB = SGAC = SGBC
Bài tập mới
- Làm thêm bài 28, 29, 30 SBT
- Chuẩn bị ‘‘Ôn tập học kỳ I’’.
- Xem trước “Diện tích hình thang”.

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, các đường cao BH, CK. Gọi B`, C` là hình chiếu của B, C trên đường thẳng HK. Chứng minh rằng:
a. B`K = C`H
b. SBKC + SBHC = SBB`C’C
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
BÀI TẬP MỚI
CHÚC
CÁC
EM
HỌC
TỐT
 
Gửi ý kiến