Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:57' 05-05-2012
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 563
Số lượt thích: 0 người
1
Hình học lớp 9
Ti?t 63
Hình cầu
DiỆN tích MẶT CẦU vàthể tích hình cầu
Tiết thứ hai
2
Diện tích mặt cầu có bán kính 4,2 cm là:
A. 52,8 cm2
B. 221,76 cm2
C. 2,2176 cm2
Hãy chọn câu trả lời đúng
KiỂM TRA BÀI CŨ
3. Diện tích mặt cầu:
2.Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng:
Đo độ cao cột nước còn lại trong cốc ta thấy:
độ cao nước còn lại trong cốc bằng 1/3 chiều cao của hình trụ
Đặt hình cầu có bán kính R nằm khít trong một cốc thuỷ tinh dạng hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao 2R đổ đầy nước.
Nhấc nhẹ hình cầu ra khỏi cốc.
R là bán kính hình cầu;d là đường kính của hình cầu
Thể tích hình cầu bằng 2/3 thể tích hình trụ
1.Hình cầu :
hay
Ti?t 63 :HNH C?U, DI?N TCH M?T C?U VĂ TH? TCH HNH C?U
Em hãy so sánh thể tích hình cầu với thể tích
hình trụ
4. Thể tích hình cầu:
Thể tích của hình cầu được tính theo công thức

Lượng nước ít nhất cần phải có là :
Giải:
hay
(d là đường kính= 22 cm= 2,2 dm)
Ti?t 63 :HNH C?U, DI?N TCH M?T C?U VĂ TH? TCH HNH C?U
TRẮC NGHIỆM
Ti?t 63 :HNH C?U, DI?N TCH M?T C?U VĂ TH? TCH HNH C?U
LUYỆN TẬP
Hãy điền vào ô trống ở bảng sau:
0,11 mm3
1002,64 dm3
0,09 m3
4186 667 km3
904,32hm3
223 333 dam3
Bài 31/ 124(sgk):
Các loại bóng cho trong bảng đều có dạng hình cầu. Hãy điền vào các ô trống ở bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):
134,08mm
20,41cm
125,60mm
191,54mm
40,74cm3
143,72cm3
39,49cm3
118,79cm3
57,25 cm2
132,665 cm2
50,24 cm2
116,84 cm2
Bài 33 SGK
HÌNH CẦU
KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Học kỹ các khái niệm về hình cầu.
Học kỹ công thức tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu.
Bài tập về nhà: 35,36(sgk)
Chuẩn bị tiết Luyện tập
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi
 
Gửi ý kiến