ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT, QUẢNG NGÃI, NĂM HỌC 2005-2006

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:21' 18-02-2009
Dung lượng: 151.0 KB
Số lượt tải: 192
Số lượt thích: 0 người
Đề thi vào Lớp 10 THPT Chuyên LÊ KHIẾT - QUẢNG NGÃI (Năm học 2005-2006)

Số :342 - 12/2005


(Thời gian làm bài : 150 phút)
Bài 1 (3 điểm)
1) Thực hiện phép tính 
2) Cho biểu thức A =   


với x ( 0 và x ( 4.
Rút gọn biểu thức A và tìm giá trị của x để A = 3) Giải phương trình và hệ phương trình sau :
a) 9x2 - 9x + 2 = 0;
 
b)
          
 
Bài 2 (3 điểm)
1) Tìm các giá trị của m để hàm số
y = (2m + 1)x + 3 nghịch biến và đồ thị của nó đi qua điểm (1; 2).

2) Tìm m để hệ phương trình :


có nghiệm duy nhất.
3) Cho phương trình
x2  (2m+1)x + m2 + m  6 = 0.
 
a) Tìm các nghiệm của phương trình theo m.
b) Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm đều âm.
 
Bài 3 (3 điểm)
Cho M là điểm bất kì trên nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R (M không trùng với A, B). Vẽ các tiếp tuyến Ax, By, Mz của nửa đường tròn đó. Đường thẳng Mz cắt Ax, By lần lượt tại N và P. Đường thẳng AM cắt By tại C và đường thẳng BM cắt Ax tại D. Chứng minh:
a) Tứ giác AOMN nội tiếp được trong một đường tròn.
b) Tam giác NOP là tam giác vuông.
c) Các điểm N và P lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AD và BC.
 
Bài 4 (1 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có AD là đường phân giác của góc A. Cho biết AB = c, AC = b và AD = d. Chứng minh:  


            

LỜI GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT, QUẢNG NGÃI, NĂM HỌC 2005-2006

 
Gửi ý kiến