Đề thi học sinh giỏi lớp 6 và đáp án tham khảo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:49' 10-04-2009
Dung lượng: 159.0 KB
Số lượt tải: 3517
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI
MÔN :TOÁN LỚP 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
*****************
Bài 1(1,5 điểm):
a) So sánh: 2225 và 3151
b)So sánh không qua quy đồng:

Bài 2 (1,5 điểm): Không quy đồng hãy tính hợp lý các tổng sau:
a)
b) 

Bài 3 (1,5 điểm): Cho A = .Tìm giá trị của n để:
a) A là một phân số.
b) A là một số nguyên.

Bài 4 (1,5 điểm):
a)Tìm số tự nhiên n để phân số  đạt giá trị lớn nhất .Tìm giá trị lớn nhất đó.
b)Tìm các số tự nhiên x, y sao cho:
Bài 5 (1,5 điểm):Một người bán năm giỏ xoài và cam. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại quả với số lượng là: 65 kg; 71 kg; 58 kg; 72 kg; 93 kg. Sau khi bán một giỏ cam thì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại. Hãy cho biết giỏ nào đựng cam, giỏ nào đựng xoài?

Bài 6 (2,5 điểm): Cho góc AOB và góc BOC là hai góc kề bù . Biết góc BOC bằng năm lần góc AOB.
a) Tính số đo mỗi góc.
b) Gọi OD là tia phân giác của góc BOC. Tính số đo góc AOD.
c) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AC chứa tia OB,OD, vẽ thêm n tia phân biệt (không trùng với các tia OA;OB;OC;OD đã cho) thì có tất cả bao nhiêu góc?

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 6
Bài 1(1,5 điểm):
a) 2225 = 23.75 = 875 ; 3151 > 3150 mà 3150 = 32.75 = 975 (0,5điểm)

975 > 875 nên: 3150 > 2225 .Vậy: 3151 > 3150 > 2225 (0,25điểm)  (0,25điểm)

Bài 2(1,5 điểm):
 


Bài 3(1,5 điểm):
là phân số khi: n-2Z , n+3Z và n+30
nZ và n-3 (0,25điểm)

A là số nguyên khi n+3Ư(5) n+3
 n
Bài 4 (1,5 điểm):

B đạt giá trị lớn nhất khi  đạt giá trị lớn nhất. Vì 11>0 và không đổi nên  đạt giá trị lớn nhất khi:2n - 5> 0 và đạt giá trị nhỏ nhất  2n - 5 = 1 n = 3
( 0,25điểm)
Vậy:B đạt giá trị lớn nhất là khi n = 3 (0,25điểm)

b) Từta có: (x,y N) (0,25điểm)
Suy ra: y(2x-1) = 54 do đó yƯ(54) = , vì 54 là số chẵn mà 2x-1 là số lẻ nên y là ước chẵn của 54. Vậy y 
Ta có bảng sau:

y
2
6
18
54

2x-1
27
9
3
1

 x
14
5
2
1


Vậy (x;y)  (0,25điểm)
Bài 5(1,5 điểm):
Tổng số xoài và cam lúc đầu: 65+ 71+ 58+ 72+ 93 = 359 (kg) (0,25điểm)
Vì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại nên tổng số xoài và cam còn lại là số chia hết cho 4, mà 359 chia cho 4 dư 3 nên giỏ cam bán đi có khối lượng chia cho 4 dư 3.
(0,25điểm)
Trong các số 65; 71; 58; 72; 93 chỉ có 71 chia cho 4 dư 3 .
Vậy giỏ cam bán đi là giỏ 71 kg. (0,25điểm)
Số xoài và cam còn lại : 359 - 71= 288 (kg) (0,25điểm)
Số cam còn lại : 288:4 = 72(kg) (0,25điểm)
Vậy: các giỏ cam là giỏ đựng 71 kg ; 72 kg .
các giỏ xoài là giỏ đựng 65 kg ; 58 kg; 93 kg. (0,25điểm)
Bài 6(2,5 điểm:) Vẽ hình đúng

a)Vì góc AOB và góc BOC là hai góc kề bù nên: AOB + BOC =1800 (0,25điểm)
Avatar

Bai khong kho lam dau co Van a!!!

Avatar
Ông Đồ cảm ơn cô BV và quý thầy cô của cộng đồng violet đã giúp web ông đồ đổi được tên miền
Avatar
Cám ơn thầy Quốc Khánh, thầy Minh Anh. Chúc thầy mùa valentine hạnh phúc!
 
Gửi ý kiến