2 đề thi học sinh giỏi Thành phố môn Hóa 11 và đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD & ĐT Đà Nẵng
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:54' 20-02-2013
Dung lượng: 498.0 KB
Số lượt tải: 1093
Số lượt thích: 1 người (Lê Văn Cường)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: HÓA HỌC LỚP 11
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)


M (3 điểm)
Hãy so sánh và giải thích sự khác nhau về độ phân cực phân tử, nhiệt độ sôi và độ mạnh tính bazơ giữa NH3 và NF3.
N2O4 phân li 20,0% thành NO2 ở 27oC và 1,00 atm. Hãy xác định (a) giá trị Kp; (b) độ phân li của N2O4 tại 27oC và 0,10 atm; (c) độ phân li của 69g N2O4 trong bình 20 L ở 27oC.
Tính pH của dung dịch thu được khi thổi hết 224 mL khí CO2 vào 200 mL dung dịch NaOH 0,05M, biết axit cacbonic có , .

ĐÁP ÁN
ĐIỂM

Cấu tạo:

NH3 phân cực hơn NF3 do trong NH3 lưỡng cực liên kết và lưỡng cực electron tự do cùng chiều, còn trong NF3 lưỡng cực liên kết và lưỡng cực electron tự do ngược chiều.
Nhiệt độ sôi của NH3 cao hơn do NH3 tạo được liên kết H liên phân tử.
NH3 là một bazơ còn NF3 thì không, do trong NF3 các nguyên tử F hút electron làm giảm mật độ electron trên nguyên tử N.
Xét phản ứng phân li:
N2O4 ( 2NO2
n 0
n( 2n(
n-n( 2n(
Phần mol:   , 

 ( 

Vì số mol CO2 và NaOH bằng nhau nên hệ chỉ chứa NaHCO3. Có thể tính pH của hệ lưỡng tính này bằng công thức:0,75
(0,253)
1,50
(0,503)0,75
(0,25+0,5)
(3 điểm)
Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho NH4Cl tác dụng với CuO và với ZnO. Cho biết ứng dụng thực tế của NH4Cl tương ứng với các phản ứng này.
Hòa tan 10,00 g hỗn hợp gồm Cu2S và CuS bằng 200,0 mL dung dịch MnO4- 0,7500 M trong môi trường axit. Sau khi đun sôi để đuổi hết khí SO2 sinh ra, lượng MnO4- còn dư trong dung dịch phản ứng vừa hết với 175,0 mL dung dịch Fe2+ 1,000 M.
Viết các phương trình phản ứng xảy ra (dạng phương trình ion thu gọn).
Tính phần trăm khối lượng CuS trong hỗn hợp ban đầu.

ĐÁP ÁN
ĐIỂM

Trong thực tế, NH4Cl được dùng để đánh sạch bề mặt kim loại trước khi hàn:
4CuO + 2NH4Cl ( N2 + 3Cu + CuCl2 + 4H2O
ZnO + 2NH4Cl ( ZnCl2 + 2NH3 + H2O

(a) Phương trình phản ứng:
5Cu2S + 8MnO4- + 44H+ ( 10Cu2+ + 5SO2 + 8Mn2+ + 22H2O (1)
5CuS + 6MnO4- + 28H+ ( 5Cu2+ + 5SO2 + 6Mn2+ + 14H2O (2)
5Fe2+ + MnO4- + 8H+ ( 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O (3)
(b) Xác định %
(1) ( 
( 
Đặt số mol Cu2S và CuS lần lượt là x và y, ta có:

( 
1,50
(0,503)0,75
(0,253)0,75
(4 điểm)
Chỉ dùng chất chỉ thị phenolphtalein, hãy phân biệt các dung dịch NaHSO4, Na2CO3, AlCl3, Fe(NO3)3, NaCl, Ca(NO3)2. Các phản ứng minh họa viết dưới dạng ion thu gọn.
Hòa tan hết 2,2 g hỗn hợp kim loại A gồm sắt và nhôm trong 150 mL dung dịch HNO3 2M thu được dung dịch B và 448 mL (đktc) khí C gồm N2O và N2 có tỉ khối so với không khí bằng 1,2414. Thêm 13,6 g NaOH nguyên chất vào dung dịch B thu được kết tủa D, lọc kết tủa D thu được dung dịch nước lọc E.
Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A ban đầu.
Nung kết tủa D đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
Tính thể tích dung dịch HCl 0,5M cần thêm vào dung dịch E để thu được 2,34 g kết tủa.


ĐÁP
 
Gửi ý kiến