Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Ngọc Mậu (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:36' 31-05-2010
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 49
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ CẤP TỈNH
GV:BÙI NGỌC MẬU
TRƯỜNG THCS LONG ĐIỀN TIẾN
MÔN: HÌNH HỌC 9
TUẦN:21; TIẾT: 40
Kính chào BGK
3. GĨC N?I TI?P
KIỂM TRA BÀI CŨ
Cho hình vẽ:
- Bằng dụng cụ, tìm số đo của các góc
Số đo của góc BAC có quan hệ gì với số đo cung BC ?
3. GĨC N?I TI?P
1. Định nghĩa
- Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.
- Cung nằm bên trong góc là cung bị chắn.
3. GĨC N?I TI?P
1. Định nghĩa
Đỉnh của góc không nằm trên đường tròn
Hai cạnh của góc không chứa hai dây cung
3. GĨC N?I TI?P
1. Định nghĩa
Bằng dụng cụ, hãy so sánh số đo của góc nội tiếp BAC , với số đo của cung bị chắn BC trong mỗi hình 16, 17, 18 dưới đây?
* Số đo của góc BAC bằng nửa số đo của cung BC
3. GĨC N?I TI?P
1. Định nghĩa
2. Định lý: (SGK/Trg 73)
Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.
Chứng minh định lí: Ta phân biệt ba trường hợp
Tâm đường tròn nằm trên một cạnh của góc.
Tâm đường tròn nằm trên một góc.
- Tâm đường tròn nằm trên một cạnh của góc.
3. GĨC N?I TI?P
1. Định nghĩa
2. Định lý: (SGK/Trg 73)
a, Tâm O nằm trên một cạnh của góc BAC
b, Tâm O nằm bên trong góc BAC
c, Tâm O nằm bên ngoài góc BAC
(HS tự chứng minh các trường hợp trên)
3. GĨC N?I TI?P
1. Định nghĩa
2. Định lý: (SGK/Trg 73)
Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.
3. Hệ quả: (SGK/Trg74)
Trong một đường tròn:
a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.
b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.
c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 900) có số đo bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn một cung.
d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.
3. GĨC N?I TI?P
1. Định nghĩa
2. Định lý: (SGK/Trg 73)
3. Hệ quả: (SGK/Trg74)
? 3
Hãy vẽ hình minh hoạ các tính chất trên.
C¸c gãc néi tiÕp b»ng nhau ch¾n c¸c cung b»ng nhau.
Các góc nội tiếp cùng chắn một cung
hoặc chắn các cungbằng nhau
thỡ bằng nhau.
Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng ) có số đo bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn một cung.
Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.
3. GĨC N?I TI?P
1. Định nghĩa
2. Định lý: (SGK/Trg 73)
3. Hệ quả: (SGK/Trg74)
Bài 15( SGK/75): Các khẳng định sau đây đúng hay sai?
a) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.
b) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung.
V?n d?ng
3. GĨC N?I TI?P
1. Định nghĩa
2. Định lý: (SGK/Trg 73)
3. Hệ quả: (SGK/Trg74)
V?n d?ng
Bài 17( SGK/75):
Muốn xác định tâm của một đường tròn mà chỉ dùng ê-ke thì phải làm như thế nào?
3. GĨC N?I TI?P
1. Định nghĩa
2. Định lý: (SGK/Trg 73)
3. Hệ quả: (SGK/Trg74)
V?n d?ng
Hướng dẫn về nhà:
Chúc BGK mạnh khẻo
Avatar
thành viên mới tặng cô
 
Gửi ý kiến