Thông tin thành viên

1000025.jpg";i:1;i:150;i:2;i:197;}}-photo
Họ và tên Hồ Thị Tố Trinh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/totrinh78
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lao Bảo
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Lê Phước Hoà, Đoàn Minh Lộc
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 595 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này