Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Văn Võ Minh
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS TRẦN QUỐC TUẤN
Tỉnh/thành Hải Dương
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 631 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 24 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 62 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này