Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Phi Long
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Na Hang
Quận/huyện Huyện Na Hang
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Trần Quang Hà, Nguyễn Minh Hoàng
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6823 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4823 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này