Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Quốc Huy
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đại Đồng
Quận/huyện Huyện Tứ Kỳ
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1159 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6951 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này