Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Sỹ
Giới tính Nam
Đơn vị THCS Võ Nguyên Giáp
Tỉnh/thành Điện Biên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 7 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 54 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này