Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Văn Dũng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dungav72
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Dương Nổ 1
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Tin học, Ngoại ngữ
Giới thiệu Giáo viên giỏi Tỉnh
Xác thực bởi Trần Thị Diệu Kha, Lê Trung Tuynh
Đã đưa lên 51 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1357 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 62169 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này