Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hà
Giới tính Nữ
Đơn vị trường PTDTNT THPT số 2 Nghệ An
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 366 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này