Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Kiều Thị Yến
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường TH Nguyễn Thái Học
Tỉnh/thành yên bái
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 314 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4508 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này