Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Hoài Nam
Giới tính Nữ
Đơn vị TRuong tiêu học Nguyễn viết xuan
Tỉnh/thành Ho Chí Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 8 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1359 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này