Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Vo
Giới tính Nữ
Đơn vị TRuong tiêu học Nguyễn viết xuan
Tỉnh/thành Ho Chí Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 41 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5963 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này