Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Ngô Thị Hường
Giới tính Nữ
Đơn vị trường ptdl lương thế vinh
Tỉnh/thành hà nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 95 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 49 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này