Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Mục Đồng
Giới tính Nam
Website https://mucdong2010.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Hồng
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Đã đưa lên 796 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 745 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3406 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3085 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này