Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Văn Sự
Giới tính Nữ
Đơn vị ĐH Xây dựng Hà Nội
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này