Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Vy
Giới tính Nữ
Website https://vypb2.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Phú Bài
Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu GV dạy giỏi cấp Tỉnh
Xác thực bởi Ngô Hoàng Giang, Lê Quang Dương
Đã đưa lên 2424 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 306 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5170 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 402149 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này