Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thành An
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Huyện Bình Chánh
Quận/huyện Huyện Bình Chánh
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngoại ngữ
Giới thiệu TRUNG TÂM GIÁO DỤC TÂN NGỮ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1437 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 87 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này