Thông tin thành viên

315269.jpg";i:1;i:133;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Lai The Thuy
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/laithethuy
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lam Sơn
Quận/huyện Thị xã Bỉm Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp Tỉnh
Xác thực bởi Lê Thị Hoa, Trịnh Thành Trung
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 678 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 566 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này