Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trịnh Thanh Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tạ An Khương Nam
Quận/huyện Huyện Đầm Dơi
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Giới thiệu Giáo viên Văn - Sử của trường THCS Tạ An Khương Nam
Xác thực bởi Phạm Thanh Duy, Phạm Thanh Duy
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 280 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 367 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này