Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Bảy
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Baythcs
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Thịnh
Quận/huyện Huyện Vĩnh Lộc
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 196 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 374 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 199 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10720 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này