Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Cường
Giới tính Nam
Website https://nvcuong1992.violet.vn
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Hồng Đức
Quận/huyện Thành phố Thanh Hóa
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Trần Quý Võ
Đã đưa lên 184 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 970 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4485 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này