Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Viết Hà
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tràng Định
Quận/huyện Huyện Tràng Định
Tỉnh/thành Lạng Sơn
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 125 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4243 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 26442 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này