Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Huỳnh Bảo Trân
Giới tính Nữ
Đơn vị THCS Trần Hưng Đạo
Tỉnh/thành Long Xuyên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 316 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này