Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Nhật Trường
Giới tính Nam
Website https://sunrise1582.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Vương Khoa, Lê Thị Thấm
Đã đưa lên 3358 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 856 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4241 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 412894 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này