Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Thanh Dung
Giới tính Nữ
Website https://thanhdung65.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hà Huy Tập
Quận/huyện Quận Bình Thạnh
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Lê Thị Phương Mai, Đinh Thị Minh Vân
Đã đưa lên 3887 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 201 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 13946 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 64947 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này